Hisense Europe s prestížnym ocenením EcoVadis za udržateľné podnikanie

Spoločnosť Hisense Europe so značkami domácich spotrebičov Hisense a Gorenje získala striebornú medailu EcoVadis a zaradila sa z pohľadu trvalo udržateľného podnikania medzi 17 % najlepšie hodnotených spoločností na svete. Ide o prestížne ocenenie od najväčšieho a najdôveryhodnejšieho hodnotiteľa udržateľného podnikania na svete. Potvrdzuje trvalé smerovanie spoločnosti Hisense Europe k udržateľným podnikateľským procesom i záväzok k minimalizácii dopadu činnosti na planétu a k podpore spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť Hisense Europe si stanovila ambiciózne ciele udržateľnosti zamerané na päť kľúčových oblastí: životné prostredie, udržateľné produkty, udržateľný dodávateľský reťazec, sociálna zodpovednosť a nové obchodné modely.

Konkrétne medzi tieto ciele patrí zníženie spotreby energie prostredníctvom optimálneho využitia obnoviteľnej energie, intenzívnejšie používanie recyklovaných materiálov vo výrobkoch, ďalej zníženie odpadu, podpory udržateľnej dopravy a posilnenie udržateľnosti dodávateľského reťazca.

Zameranie spoločnosti na udržateľnosť je zrejmé napríklad zo záväzku recyklovať 96 % vyprodukovaného odpadu, používať do roku 2024 výhradne, teda 100% recyklovateľné obaly a znížiť emisie CO2 z dopravy. Ocenenie sa vzťahuje na kategóriu veľkých domácich spotrebičov a znamená, že 87 % hodnotených spoločností z celého sveta sa umiestnilo až za skupinou Hisense Europe.

 

Zníženie vplyvu na životné prostredie pomocou udržateľných produktov

 

Spoločnosť Hisense Europe so značkami Hisense a Gorenje minimalizuje uhlíkovú stopu naprieč všetkými fázami výroby. Od spotreby energie počas výroby, cez materiály a ich životnosť, až po proces balenia a prepravy. V týchto oblastiach dosiahla spoločnosť za posledných 5 rokov významný pokrok – konkrétne došlo k zníženiu spotreby vody o 38 % a zníženiu spotreby elektrickej energie o 24 %.

 

Domáce spotrebiče Hisense a Gorenje sú vyrobené z vynikajúcich, ekologicky nezávadných a rozložiteľných materiálov a prechádzajú prísnym testovaním, aby sa zvýšila ich životnosť. Dôležitým aspektom je tiež dostupnosť náhradných dielov a jednoduchá servisovateľnosť výrobkov.

Zameranie na väčšiu spoločenskú zodpovednosť EcoVadis hodnotí nielen environmentálne, ale aj sociálne a etické správanie spoločností. Hisense Europe so značkami Hisense a Gorenje získala striebro aj za svoj záväzok podporovať etické obchodné praktiky, ako je vytváranie rovnakých príležitostí a vytváranie kultúry zdieľania znalostí. Investícia do osobného a profesijného rastu zamestnancov je jednou z kľúčových priorít. Napríklad v roku 2021 presiahol celkový počet hodín venovaných vzdelávaniu 136 000 hodín, čo predstavuje 20 hodín na zamestnanca. Jedným z cieľov je aj podpora zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a aktívny životný štýl.

 

Ambiciózne ciele do budúcnosti

Práve získaná prestížna strieborná medaila EcoVadis ukazuje, že spoločnosť Hisense Europe zvolila na ceste k udržateľnosti správnu stratégiu. „Udržateľnosť je jadrom našich hodnôt a budeme aj naďalej tvrdo pracovať na minimalizácii nášho dopadu na životné prostredie a podpore spoločenskej zodpovednosti. Táto certifikácia je veľkým úspechom a sme hrdí, že sme súčasťou komunity EcoVadis,“ povedal Hanson Han, generálny riaditeľ Hisense Europe. „V starostlivosti o životné prostredie máme bohatú viac ako tridsaťročnú históriu a naše úsilie v tejto oblasti si získalo rešpekt odborníkov doma aj v zahraničí,“ hovorí Tomaž Korošec, člen predstavenstva. „Naše investície do obnoviteľných zdrojov energie, zameranie na odolnosť a účinnosť výrobkov a implementácie princípov obehového hospodárstva sa ukázali ako správny prístup. Sme hrdí na to, že sme získali striebornú medailu EcoVadis. Prestížne ocenenie potvrdzuje naše presvedčenie, že len spoločnosti s dôsledným záväzkom k sociálnej a ekologickej zodpovednosti dosiahnu trvalý úspech,“ dopĺňa Gregor Gržina, konateľ spoločnosti Gorenje Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Hisense Europe sa bude naďalej usilovať o udržateľnosť a etické obchodné praktiky, bude sa stále snažiť o pozitívny dopad na spoločnosť a životné prostredie.

EcoVadis je najväčší a najdôveryhodnejší poskytovateľ hodnotenia udržateľného podnikania na svete. Hodnotí spoločnosti na základe 21 kritérií z oblasti ochrany životného prostredia, pracovných podmienok a ľudských práv, etiky a udržateľného rozvoja. Metodika EcoVadis je založená na medzinárodných štandardoch CSR, ako je napríklad Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000. Hodnotenie EcoVadis poskytuje spoločnostiam cennú spätnú väzbu na ceste k udržateľnosti ako aj informácie o príležitostiach na ďalšie zlepšenie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *