Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným. Využite služby profesionálov!

Každý podnikateľ sa v priebehu svojej podnikateľskej činnosti môže dostať do situácie, kedy je pre neho najideálnejšie ukončiť podnikanie, a to tak, že zruší svoju spoločnosť. Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným začína rozhodnutím o zrušení a končí výmazom z obchodného registra. Likvidáciu môžeme označiť aj ako slobodnejšiu alternatívu konkurzu, ktorá je prístupná len v tom prípade, že pohľadávky sú plne uhradené. Nejde o súdne nariadenie, ale len o ukončenie činnosti a usporiadanie majetkových pomerov, ktoré sa deje pod záštitou likvidátora. Bohužiaľ, aj samotná likvidácia je podobne ako aj založenie spoločnosti s ručením obmedzeným časovo náročná, čo je dôvodom, prečo dať prednosť špecializovanej spoločnosti, ktorá sa zaoberá i likvidáciou spoločností.

Proces likvidácie s.r.o.

O rozhodnutí o likvidácií spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré bude spoločnosť zastupovať i v ďalších krokoch. Treba si uvedomiť, že spoločnosť sa zruší dňom, kedy túto skutočnosť uznesie valné zhromaždenie. Likvidátorom môže byť aj špecializovaná spoločnosť P.I. Group s.r.o. , a to na základe splnomocnenia, ktoré sa musí do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ohlásiť obchodnému registru. Výhodou je predovšetkým to, že táto spoločnosť všetko vybaví za vás, čo vám ušetrí nielen množstvo času, ale i vynaloženej energie. Ku dňu skončenia likvidácie, musí likvidátor zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju príslušnému orgánu. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou pri likvidácií spoločnosti je výmaz z obchodného registra, a to po schválení účtovnej závierky.

Koľko trvá likvidácia s.r.o.?

Možno sa pýtate, ako dlho trvá likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným. Je to pochopiteľne individuálne, no pokiaľ nenastanú žiadne nezrovnalosti, prípadne komplikácie, dá sa to stihnúť za pár týždňov. Ide pochopiteľne o zdĺhavý proces, podobne ako aj pri založení, no so skúsenosťami spoločnosti P.I. Group s.r.o., to môžete zvládnuť bez akýchkoľvek problémov. Treba si uvedomiť, že človek, ktorý sa rozhodne spoločnosť zlikvidovať, musí disponovať i vedomosťami z práva, účtovníctva a je potrebné ovládať i niektoré zákony.

Likvidáciu teda môže vykonať podnikateľ buď sám alebo využije bohaté skúsenosti profesionálov, ktorí všetky činnosti vykonájú za neho. Druhá možnosť je omnoho využívanejšia, no niet sa čomu čudovať. Je rozumnejšie spoľahnúť sa na vedomosti, skúsenosti a profesionalitu odborníkov, ktorí majú nielen teoretické, ale aj praktické poznatky v oblasti založenia a zrušenia obchodných spoločností. Úspešná likvidácia i problematickejších firiem, konzultácie zdarma a bezkonkurenčný pomer úrovne služieb a ceny sú dôvody, prečo si vybrať . Zbavte sa vášho bremena v podobe vašej firmy a nechajte si poradiť od úspešnej spoločnosti.

sk.dollarphotoclub.com/stock-photo/Office worker – is not gathered up/64341562

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *