Chránia naše zdravie

Ochrannou pracovnou pomôckou je každý prostriedok, ktorý nosí zamestnanec pri práci, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zamestnanca pri práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ho zamestnancovi,Windows 7 Clave ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, metódami a formami organizácie práce.

Ochranné pracovné prostriedky musia spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov. Medzi ochranné pracovné prostriedky zaraďujeme pracovnú obuv, pracovný odev, bezpečnostnú obuv, ale aj iné pomôcky podľa druhu a charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva. Ak viaceré nebezpečenstvá na pracovisku vyžadujú používanie viacerých ochranných prostriedkov naraz, zamestnávateľ je ich povinný zamestnancovi zabezpečiť tak, aby sa dali v rovnakom čase súčasne používať a navzájom kombinovať.

Pracovný odev alebo obuv je nutné poskytnúť zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odevy alebo obuv podliehajú mimoriadnemu znečisteniu alebo opotrebovaniu, ak sa stanú
Windows 8 Clave nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov. Do povedomia sa v súčasnosti stále viac dostáva pojem zdravotná obuv, nejde o ochranný pracovný prostriedok, ale o obuv, ktorá by mala dbať na naše zdravie, takže človek by si mal tento komfort dopriať.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chránia naše zdravie, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *