Pilótové základy ako jedna z metód hlbinného zakladania stavieb

Nie každá stavba si vystačí s klasickými základmi, či už vo forme základových pásov, alebo plošných základov. Pre hlbinné zakladanie stavieb sa používajú predovšetkým pilóty. Na tie sa zameriava spoločnosť Stavex Top s.r.o.

Stavex Top je stavebná firma, ktorá sa špecializuje na špeciálne zakladanie stavieb. Predovšetkým na veľkopriemerové pilóty, štrkové pilóty, maloprofiové prvky (mikropilóty, zemné kotvy, zemné klince, spevňujúce a tesniace injektáže), tokréty a železobetónové konštrukcie.

Využitie pilótových základov

Pilótové hlavice z rôznych materiálov, ktoré sa usadia do terénu, slúžia následne pre osadenie základov. Stavby na pilótach sa realizujú tam, kde vrchná pôda nie dostatočne únosná a únosnou je až vo väčšej hĺbke. Sú ideálnym riešením napríklad v prípade, že sa spodná voda nachádza príliš vysoko a je nutné základy založiť pod hladnou tejto vody. Pilótové základy sa používajú aj v prípade, keď sú plošné základy vzhľadom k spotrebe betónu neekonomickými.

Pilóty sa osadia do terénu buď vŕtaním, kedy dôjde k odstráneniu vyvŕtanej zeminy, alebo roztlačením zeminy a jej zhutnením v okolí, pokiaľ sa použije technológia baranenia, teda vrážania. Častejšie sa používa vŕtanie.

Typy pilót

Pilóty môžu byť veľmi variabilné. Obecne sa používajú drevené pilóty, oceľové, monolitické betónové, železobetónové (prefabrikované aj monolitické) a z predpätého betónu. Pilóty môžu byť budované z hľadiska statiky ako skupinové či osamelé pilóty. Budujú sa tiež ako monolitické či montované. Podľa prenášaného tlaku na základovú pôdu sa delia na ťahové, tlakové a namáhané ohybom. Môžu byť s pažením, s odstráneným pažením, či s ponechaným pažením. Paženie sa používa u nestabilných pôd.

Zakladanie stavieb Stavex Top

Spoločnosť Stavex Top s.r.o. garantuje bezpečné založenie objektov s využitím najmodernejších technológií. Firma disponuje modernou technikov a skúsenými pracovníkmi na všetkých úrovniach. Má tiež výborné referencie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *