Čo so sebou prináša GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov nahrádza smernicu 95/46 / ES o ochrane údajov a bola navrhnutá tak, aby zosúladila zákony o ochrane osobných údajov v celej Európe s cieľom ochrániť a posilniť ochranu súkromia všetkých občanov EÚ a pretvoriť spôsob prístupu organizácií v regióne k údajom o ochrane osobných údajov.

 

Čo je to GDPR?

Od 25. mája 2018 je GDPR novým nariadením EÚ, ktoré bolo navrhnuté s cieľom aktualizovať existujúcu smernicu o ochrane údajov. Existujúca smernica uplatnená v roku 1995 bola zavedená pred dňami rozsiahleho používania internetu, čo zásadne zmenilo spôsob, akým vytvárame, používame, zdieľame a uchovávame informácie. Popri zámere aktualizácie ochrany údajov je GDPR rovnako vyrovnané pri zjednocovaní prístupov k ochrane osobných údajov a bezpečnosti.

GDPR v skratke hovorí o ochrane osobných údajov, čo patrí medzi základné práva fyzických osôb. Je dôležité rešpektovať a ochraňovať osobné údaje ľudí a rodín. Vyplýva to z toho, že každý človek má právo na ochranu svojich osobných údajov.

GDPR smernica zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, ktoré musia spĺňať spoločnosti najneskôr 25. 5. 2018. Základom GDPR je zjednodušiť, zjednotiť a aktualizovať ochranu osobných údajov.

 

Dostatok informácii

Aby ste mohli dodržiavať toto nariadenie a dozvedieť sa o ňom čo najviac, koná sa GDPR školenie, kde budete informovaní o jednotlivých zmenách a gdpr nariadeniach.

Novinku, ktorú so sebou GDPR prináša je ustanovenie zodpovednej osoby za dané subjekty. Táto osoba bude mať za úlohu dohliadať, aby neboli porušené osobné práva a ochrana osobných údajov zákazníkov, pacientov, študentov alebo iných osôb.

Pozor na pokuty

Ak nesplníte podmienky nariadenia GDPR, môžete si pekne siahnuť do vrecka, pretože zaplatíte pokutu. A tá nie je naozaj nízka. Môže siahať až do výšky 20 000 000 EUR. Preto tomuto nariadeniu treba venovať náležitú pozornosť.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *